Teambuilding Malmö

Utveckla din grupp och team med Aliva

Teambuilding i Malmö

Aliva arrangerar teambuildingaktiviteter åt er i hela Malmöområdet och Skåne! Låt oss hjälpa er att bli ett optimalt arbetsteam! Med Föreläsningar, praktiska teambuildingaktiviteter, workshops och utvärderingar kommer ni på ett roligt och givande sätt att göra stora framsteg.

 

Teambuilding är en rad olika gruppaktiviteter som utövas för att band mellan personalen ska stärkas och för att samarbetet kollegorna emellan ska utvecklas samt för att det sociala samspelet ska fungerar felfritt. Dessa relationsutvecklande aktiviteterna görs utomhus eller inomhus, det är upp till er. Aliva äventyr har lång erfarenhet av teambuilding i Malmö!

Oftast är det ni som företag som kontaktar oss när ni är i behov av att öka motivationen hos er personal samt skapa nya band bland era kollegor och även för att påverka uppfattningen av hur ett fungerande arbetsteam ser ut. Teambuildingen är utformad på så vis att det ska passa alla! Mindre grupper av vänner och släktingar eller större arbetsteam är alla välkomna på teambuilding i Malmö!

Teambuildingen tar ofta upp en heldag, Men har man varken den tiden eller orken så har vi även enstaka aktiviteter och övningar.

 

Utveckla arbetsteamet

Alla arbetsteam ser olika ut! Dock har dem ofta samma brister i komunikationen. Har er grupp saker att bli bättre på gällande interkomunikationen så har ni kommit rätt!

Vi erbjuder teamutveckling i hela Malmö som är skräddarsydd för att ert arbetsteam tillsammans ska kunna hantera alla potentiella motgångar på absolut bästa sätt. Vi får er grupp att göra enorma framsteg!

Malmö

Teambuildingaktiviteter i Malmö

Vi ser inga begränsningar inom teambuilding. Vi sätter inte stopp efter lite “lära-känna”-övningar eller efter första framsteg. Vi vet precis vad det är som krävs för att en riktig förbättring samt förändring ska äga rum. Vi tillhandahåller en utvecklande dialog samt insiktgivande reflektion i kombination med de övningar vi valt ut tillsammans med er.

Det viktigaste med teambuildingen är dock att ha roligt! Har ni inte det kommer ingen förbättring att ske över huvudtaget. Teambuildingen i Malmö är mycket glädjespridande samtidigt som gruppen ges möjligheten att optimera sitt arbetsteam.

Aliva har den bästa teambuildingen i Malmö!

Ni går tillsammans igenom teambuilding övningar i Malmö för att utvecklar samspelet i relationerna samt stärka interagerandet. Öka engagemanget och prestationen med Aliva Äventyrs teambuilding. Med ett korrekt fungerande samarbete kommer er arbetsgrupp snabbt att uppnå era mål.

Påverka arbetsglädjen samt tilliten till varandra för att förbättra stämningen och resultaten. Vi finns här för att göra er medvetna om just er grupps styrkor och och på vilka områden ni skulle behöva utvecklas. Vi ger er verktygen för att utvecklas för ett resultat som ska hålla i det långa loppet.

Grupputveckling

Här får ni som grupp ta del av en mängd lekfulla och lärorika övningar runt om i Malmö! Vilka delas in i dessa kategorier:

Grupputveckling, Föreläsningar, Teambuildingaktiviteter samt Workshop och utvärdering.

I dessa kategorier får ni välja bland aktiviteter som alla är utvecklade för att optimera er grupp och hjälpa er att samarbeta sinsemellan kollegorna. Vi vill påverka insikten om hur ett korrekt samarbete ska se ut. Här går startskottet till ett perfekt fungerande arbetsteam!

 

Teamaktiviteterna:

Med GDQ - Group Development Questionnaire bygger ni ett effektivt team
GDQ är ett snabbt och grundläggande sätt att skapa ett effektivare team! Behöver ni veta exakt vad det är som er grupp måste jobba på och var ni börjar? Ta då del av en GDQ med Aliva Äventyr!

GDQ är ett unik och väldigt effektivt sätt att nå målet. GDQ är enkätbaserat och kommer med stor sannolikhet redovisa vilken fas er grupp befinner sig i och vilken karaktär teamet har.
GDQ är byggt på och jämförs mot medelvärden utifrån en mängd företag och organisationer i Sverige, detta är unikt i teambuildingen!
På Aliva besitter vi många års djupgående erfarenhet av GDQ och vår personal är självklart certifierad inom området.

GDQ - Bevisad effekt!

Allt fler ledningsgrupper väljer att testa GDQ av den anledningen att det är väldigt höga förutsättningar för att ett team ska göra betydliga framsteg!

 

 

Feedback = nyckeln till en fungerande kommunikation
En föreläsning om återkoppling.

Rätt feedback är huvudingrediensen för att ett team ska lyckas med sina framstegen! Lär er allt om det effektivaste kommunikationssättet. Föreläsningen består även av en rad roliga praktiska övningar.

Återkopplingen är den absolut viktigaste faktorn i en grupps utveckling.
Med den rätta feedbacken blir gruppens komunikation allt mer effektiv. Det blir även mycket lättare att kunna förstå varandras synpunkter, vilket leder till att samarbetet effektiviseras.

Föreläsningen informerar bland annat om:
 • Varför är feedback viktigt?
 • Vad menas med feedback?
 • Vad är feedbacktrappan?
 • Hur skall man ge feedback?
 • Hur ska man ta emot feedback?
 • Hur kan man jobba praktiskt med feedback

 

Från en vanlig grupp till ett optimerat team

Föreläsningen om samarbetet och grupputvecklingen

Här lär sig de deltagande grupperna om avgörande kunskaper om gruppdynamik och samarbete.

I utvecklingsprocessen mot ett optimerat arbetsteam är det mycket viktigt att alla i gruppen är insatta i ämnet och förstår vad det är en grupp går igenom. Kunskaperna om utveckling gör att möjligheterna blir oändliga.

Malmö

Teambuilding och tävlingsfeeling

Mixed Outdoor Adventure - teambuilding i tävlingsform.  

Detta består av olika varianter av roliga och utbildande tävlingar samt tillitsövningar som kombineras med tembuildingen.

Det här är det perfekta valet för grupper som vill lära känna varandra bättre. Till exempel om ni har en gäng nya anställda så är det här att rekomendera. Testa på ett lättsamt och lite extra trevligt sätt av teambuilding och få på samma gång lite tävlingskänsla. Tanken är att alla ska kunna delta i dessa varierande samt utmanande aktiviteter.

Talkie and Walkie

Denna härliga kommunikationsövning kräver stor samarbetsvilliga.

 

Att kunna lyssna kan vara avgörande!

Den här aktiviteten går ut på att man ska klara av att leda och hjälpa ett annat team, samtidigt som man själv ska bli hjälpt. I den här tävlingen finns ett flertal deltagande lag. Varje lag får en walkie talkie och en kartbit. Kartbiten har lagen själva ingen direkt nytta av utan den tillhör ett annat lag.

Lagens startplatser ligger på olika ställen och sen ska man på smartast sätt leda ett annat lag till sin målplats medans man ska försöka ta sig i mål med hjälp av instruktionerna som ni får utav ett annat lag.  utmaningen i detta är att den enda kommunikation som är tillåten är via walkie talkie, och kräver alltså därför stor samarbetsförmåga.

Här klargörs verkligen hur viktigt det är att både kunna lyssna på instruktioner och att ge ut instruktioner på ett fungerande sätt.

Team Project Adventure

Team Project Adventure sätter er grupps kreativitet på prov. Här är det mycket viktigt att ha lite fantasi kombinerat med bra kommunikation för att klara av detta!

Såhär funkar det

 • Fem olika stationer där lagen turas om att vara på.
 • Teamen väljer på egen hand om dem vill utse en person i laget till “projektledare” en ledare genom hela övningen alternativt en ny person vid varje station.
 • Nu måste lagen på effektivaste sätt samarbeta under tidspress och slutföra de projekt som lagen tilldelats enligt specifika instruktioner. Övningarna handlar om att man tillsammans ska lyckas lösa problem på ett kreativt vis

Vad man lär sig?

Idén är att erat team ska bli fulländade genom våra genomtänkta teambuildingaktiviteter. Våra övningar ställer väldigt höga krav på ledarskap, bra samarbete och god kreativitet. När varje övning är genomförd ska ni reflektera över hur ni tycker att samarbetet har gått, hur kommunikationen sett ut och hur ledarskap och projektledning gått till. Ni kommer att utvärderar er själva samt lagkamraterna direkt på plats.  

Exempel på våra uppgifter

 • Landing on Mars
 • Målarstudion
 • Linbanan
 • Dilemmat
 • Filmproduktion
 • Draken

För tävlingsinriktad teambuilding

Ta teambuildingen till nästa steg! Blandar man in tävling i teambuildingen lyckas man ofta locka fram det sista som krävs för att gruppen ska nå framgång. Tävla grupp mot grupp i “Team Project Adventure”. Efteråt belönas de vinnande laget med guldmedalj! Ta chansen och gör någonting riktigt utmanande och roligt med era kollegor - samtidigt som ni stärker samspelet mellan de anställda och gynnar på så sätt hela gruppen!

Praktiska teambuildingaktiviteter och övningar

Med våra roliga och praktiska teambuildingaktiviteter kan ni inom kort vara proffs på samarbete! Vi har en mängd aktiviteter att erbjuda och kan garantera att vi har det som din grupp behöver!

Efter alla teambuildingaktiviteter ska ni själva tillsammans som grupp utvärdera hur det gått med att lösa uppgifterna. Detta stärker er, både individuellt och som grupp.

Övningarnas uppbyggnad

De praktiska övningarna varvas med dialog och reflektion. Alla övningar tilldelas en aktivitetsledare vars uppgift är att observerar och noterar hur ni löser alla utmaningar och problem ni ställs inför. Personen kommeratt ge värdefulla insikter om hur ni fungerar som grupp då personen ser allting från ett utomstående perspektiv. Om ni sedan utgår efter aktivitetledarens synpunkter kommer ni snabbt att göra framsteg.

Alla övningar skräddarsys efter vad ni är i behov av. Teambuilding kan göras på många roliga vis! Då behoven hos deltagargrupperna alltid varierar är det alltid intressant och därför tröttnar man aldrig på teambuilding!

Nyckelord

Viktiga faktorer i en god samverkan är kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, gruppdynamik, ledarskap och kännedom gentemot teamet.

Utifrån dessa pelare är teambuilding skapat!

Specifika teamaktiviteter!

Boka in en eller flera teamaktiviteter och delta i det roligaste och mest lärorika äventyr ni någonsin varit med om!
Gå in på vår hemsida och gör enkelt en intresseanmälan så återkommer vi inom tolv timmar! Inomhus eller utomhus, på sommaren eller vintern. Ni kan boka in teambuilding i hela Malmö uret runt.
Teamaktiviteterna delas in i kategorierna “Lekfullt och klurigt”, “Skytte”, “Bygga och konstruera” samt “Quiz”.

Här finns det en mängd givande aktiviteter att kombinera teambuildingen med.